Gumoasfalt SA 12

 16,90 29,50

Gumoasfalt SA 12 je vodou riediteľná náterová hmota na báze asfaltu.