Dvojzložkové lepidlá

Dvojzložkové lepidlá sú špeciálne druhy lepidiel, ktoré sa skladajú z dvoch samostatných komponentov, ktoré sa musia zmiešať pred aplikáciou. Tieto komponenty sú zvyčajne označované ako zložka A a zložka B. Po zmiešaní týchto komponentov v správnom pomere vznikne chemická reakcia, ktorá vedie k tuhnutiu a tvorbe pevného spoja. Dvojzložkové lepidlá majú vynikajúce vlastnosti, ako je vysoká pevnosť spoja, odolnosť voči vlhkosti, chemikáliám a teplotným vplyvom.